معرفی کتاب: مدیریت عشق و عاطفه

 

کتاب مدیریت عشق و عاطفه، نوشته رابرت کوپر و آیمان ساواف است که انتشارات توفیق آفرین به همت علیرضاعزیزی ترجمه آن را منتشر کرده است. کتاب در مورد یکی از اساسی ترین جنبه های رهبری سازمانی است و آن ایجاد عشق و عاطفه و استفاده از هیجان مثبت در میان همکاران است. عنوان انگلیسی کتاب اصلاً هیجان انگیز نیست (EQ in Leadership) اما زمانی که ترجمه انگلیسی عنوان فارسی را پشت جلد میبینید حتماً لذت میبرید: Management with Affection

مجتبی کاشانی مقدمه زیبایی بر کتاب نوشته و توصیه میکنیم آن را از دست ندهید.

این کتاب به عنوان یکی از مراجع درس رهبری، در گروه توسعه مهارتهای فردی انتخاب شده است.

/ 1 نظر / 45 بازدید

از اون دسته کتابهایی است که اولش فکر میکنی خوب نیست اما وقتی می خوانی دیگه نمی خوای ولش کنی حتما بخوانید