توسعه مهارتهای فردی من

آنها که من را بهتر میشناسند میدانند که به دلیل وضعیت خانوادگی و نیز نوع صنایعی که در آنها کار کردم و همینطور کار در ضمن تحصیل که فرصت حضور منظم در دانشگاه را از من گرفت، من عملاً بسیاری از چیزها را به صورت خودآموز یادگرفتم و از امکان استفاده از «راهنمایی دیگران» تا حد زیادی محروم بودم.

امروز وقتی به گذشته بر میگردم و به انبوه مطالعه ها و تلاشها و سالها کم خوابی و بیخوابی و آوارگی در فرودگاههای مختلف در نقاط مختلف جهان و هزاران کتابی که هنوز با من از محلی به محل دیگر جابجا میشود نگاه میکنم، میبینم که برای قرار گرفتن در اینجا که هم اکنون هستم، میشد کمتر از این هم کار کرد. میشد به جای هر ده کتابی که خوانده ام، تنها یکی را خواند به شرطی که کسی بود که راهنماییم کند. میشد بسیاری از تجربه ها را بدون «تلخی تجربه کردن» از «مدیران مجرب» شنید و خلاصه اینکه این مسیر ۲۰ ساله را میشد در سه یا چهار سال هم طی کرد.

اخیراً که تصمیم گرفتم فعالیتهای آموزشی در فضای «حقیقی» را محدودتر کنم و به کارهای شخصی بپردازم، فرصتی دست داد تا آموزش در فضای مجازی را پر رنگ تر از قبل پیگیری کنم.

این بود که تصمیم گرفتم طرحی را آغاز کنم به نام «طرح متمم» به دو معنا:

۱) متمم آموزشهای دانشگاهی برای ما که میدانیم آموزشهای تخصصی دانشگاهی به تنهایی برای رشد و پیشرفت کافی نیست.

۲) متمم به عنوان مخفف «محلی برای توسعه مهارتهای من».

از این به بعد، هر هفته مطالبی در این سایت، مطالبی مطرح خواهد شد: کتابهایی برای خواندن، سایتهایی برای دیدن، تحقیقاتی برای انجام دادن، تمرینهایی برای افزایش توانمندیها و …

شما هم میتوانید به صورت هفتگی برای این برنامه وقت بگذارید و سوالهای خود را در قالب کامنت های این نوشته ها بپرسید و پاسخهای خود را هم دریافت کنید.

امیدوارم با این کار، زمانهایی که از زندگی من سوخت و با بهره وری کم، مدیریت شد، در زندگی شما بهتر و بیشتر مدیریت شود.

یادمان باشد که من، ادعا ندارم که آنچه میگویم بهترین روش یا تنها روش توسعه مهارتهاست. اگر حرفهای هافستد را هم خوانده باشید، به خاطر دارید که اساساً آموزش، به تجربیات و زمینه های آموزش دهنده، «آلوده» میشود. اما هر چه باشد بهتر از این است که سکوت کنیم و هیچ نگوییم.

بنابراین، طرح متمم را به عنوان «سلیقه شخصی» محمدرضا شعبانعلی در نظر بگیرید و کمک کنید که آن را بهتر کنیم…

لینک مرتبط :توسعه مهارتهای فردی من

 

/ 0 نظر / 54 بازدید