/ 1 نظر / 43 بازدید
سما

بله کاملاً درسته، ما درخت نیستيم، ولی به نظر من جا بجا شدن هميشه يک قانون يکسان داره که برای آدم ها و درختان تفاوتی قائل نمیشه. اول همه شاخ و برگ هات رو بزن تا برای جابجا شدن آماده بشی. اين بخشه که کار رو خيلی سخت میکنه و آدم