مردان با کدام کارت بازی میکنند؟

دیروز (اول تیر ماه) از ساعت 5 تا 9 نخستین جلسه تکمیلی مذاکره پیشرفته (بازی منطق-قدرت-فریب) برگزار شد. این جلسه که با همکاری احسان ریاضی و محمدرضا شعبانعلی اجرا شد را میتوان با عنوان "شبی با یونگ" نامگذاری کرد. نیمی از جلسه به بحث سایه ها اختصاص یافت و در نیمه دوم بر اساس مدل رابرت مور، الگوهای رفتاری مردان مورد بررسی قرار گرفت.

بر اساس این مدل، مردان در بازی زندگی، با یک یا چند کارت بازی میکنند. کارت های شاه، سرباز (جنگجو)، شعبده باز (ژوکر) و برگهای دل، در بازی زندگی مردها مورد استفاده قرار میگیرد. البته همه مردان کارتها را به شکل درست به کار نمیگیرند و برخی از آنها کارتها را از پشت بازی میکنند (سایه در رفتار مردان).

برای کسانی که علاقمند به بررسی بیشتر هستند اسلایدها را آپلود کرده ایم:

 

اسلایدهای الگوهای آرکتایپ رفتار مردان بر اساس مدل رابرت مور

/ 0 نظر / 48 بازدید