دوره جدید

دوره جدید شخصیت شناسی پیشرفته (بهبود یافته همان مذاکره پیشرفته سابق) از هفته بعد شروع میشه. اگر میخواید جزئیات دوره رو دریافت کنید به info@parsmanagement.com ایمیل بزنید. حضور در جلسه اول هم رایگانه. البته به شرطی که قبلاً از طریق SMS به 09194212334 خبر داده باشید.
دوره از دوره مذاکره با شیطان، در دانشکده حقوق دانشگاه هاروارد تقلید شده است.

/ 0 نظر / 30 بازدید