معرفی کتاب: به طرز قابل پیش بینی غیر منطقی!

دن آریلی کتاب بسیار زیبایی دارد که در آن منطق تصمیم گیری انسانها را مورد بحث قرار میدهد.

نام این کتاب Predictably Irrational است که میتوان ترجمه کرد: «به طرز قابل پیش بینی غیر منطقی». این کتاب را به تمام کسانی که به حوزه تصمیم گیری و مذاکره علاقمند هستند توصیه میکنیم. در پایین این پست لینک دانلود کتاب گذاشته شده است.

لینک دانلود کتاب

/ 3 نظر / 103 بازدید
دلارام

دست همه درد نکنه!

ویراستاران

«قابل پیش بینی» نه، «پیش‌بینی‌پذیر». www.viraiesh.ir قابل و غیرفابل هم کلیشه است (عبارت خشک تکراری) هم گرته‌برداری از انگلیسی است (از able و un...able) هم حاوی پیش‌وندی عربی (قابل) ...... جالب این است که در فارسی معیار، هفت راه‌حل برای جایگزینی با ان وجود دارد؛ ولی ما همچنان به کاربرد این کلیشه خشک و نازیبا اصرار می‌وزیم. ------------ هفت راه‌حل + تمرین: ۱. اسم مصدر+ پذیر: غیر‌قابل‌تحمل (تحمل‌ناپذیر)، غیر‌قابل‌درمان، غیر‌قابل‌تصور، غیر‌قابل‌نفوذ، غیرقابل‌بازگشت، قابل‌تشخیص ۲. مصدر + کردنی: غیرقابل‌انکار (انکارناکردنی یا انکارناپذیر)، قابل‌ذکر، قابل‌توجه، قابل‌اجرا، قابل‌تعمیر، قابل‌اعطا ۳. مصدر+ «ی» لیاقت: قابل‌ستایش(ستودنی)، قابل‌گفتن، غیر‌قابل‌قبول(پذیرفتنی)، غیر‌قابل‌تحصیل(به‌دست‌نیامدنی)، قابل‌افزایش، قابل‌درک(فهمیدنی) ۴. ساختن اسم فاعل: *غیر‌قابل‌‌اطمینان(نامطمئن)، قابل‌‌اعتماد ۵. درخور + اسم: قابل‌توجه(درخور توجه)، قابل ستایش(درخور ستایش) ۶. شایسته + اسم: قابل‌احترام(شایسته احترام) ۷. جمله: قابل‌تعمیر (...که امکان تعمیر دارد...) این‌ها را زیبا

مژگان

ويراستار كاش لطف ميكرد كتابو ترجمه ميكرد