دومین سمینار روانشناسی پول

دومین سمینار روانشناسی پول در تاریخ 11 آبان ماه در شهر مشهد برگزار خواهد شد. این سمینار در مقایسه با نخستین سمینار که در تهران برگزار شد، کامل تر بوده و مطالب بیشتری را پوشش میدهد.

دوستانی که در نخستین همایش شرکت کرده اند پس از برگزاری همایش دوم، اطلاعات تکمیلی را در قالب ایمیل دریافت خواهند کرد.

همچنین کسانی که در همایش دوم در شهر مشهد شرکت میکنند در آینده نیز از سایر اطلاعات مربوط به این حوزه مطلع خواهند شد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد همایش روانشناسی پول در شهر مشهد میتوانید به این آدرس مراجعه نمایید.

اطلاعات تکمیلی در مورد همایش

/ 0 نظر / 34 بازدید