گزارش کلاس مهارتهای فردی: بازیهای شبیه سازی مهارتهای مدیریتی

پس از اینکه مباحثی مانند خلاقیت و رهبری در کلاس مهارتهای فردی مطرح شد، و همچنین به عنوان مقدمه مبحث تصمیم گیری و هنر ریسک کردن، یکی از جلسات کلاس مهارتهای فردی به استفاده از نرم افزارهای شبیه سازی مهارتهای مدیریتی اختصاص یافت.

در این جلسه، دانشجویان به سه گروه تقسیم شده و هر یک از آنها مدیریت یک شهربازی را بر عهده گرفتند. تصمیم گیری در خصوص سرمایه گذاری، استخدام و اخراج کارکنان، خریداری تجهیزات، کارهای عمرانی و تبلیغات از جمله مواردی بود که اعضای تیمها در مورد آن تصمیم گیری میکردند.

این تمرین کلاسی حدود 4 ساعت زمان گرفت و گروه ها رقابت نسبتاً نزدیکی را تجربه کردند.

جا دارد از احسان ریاضی، ژابیز عنبری و احمد احمدی که مسئولیت همراهی و هدایت تیمها را بر عهده گرفتند تشکر کنیم.

       / 1 نظر / 44 بازدید
فرشته

غم این خفته چند خواب در چشم ترم می شکند سلام مهربون به روزم ومنتظر حضورت