مصاحبه ای با مارتی بارلتا: در مورد تفاوتهای زنان و مردان

اگر چه مارتی بارلتا از سخنرانان معروف در حوزه زنان و مردان است، اما عموماً او را به کتاب «بازاریابی برای زنان» می شناسند.


نانسی کلارک: مارتا! تو مثالهای جالبی از تفاوتهای میان زنان و مردان میزنی. میتوانی چند مورد از آنها را در اینجا بگویی؟

بارلتا: خوب! مردها در صحبت کردن از تیتر مطلب شروع میکنند و سپس به تدریج به سراغ جزئیات میروند. اصولاً مردها در تفکر تک موضوعی و متمرکز قوی هستند و این نوع فکر کردن را ترجیح میدهند. اما زنان به تفکر چند موضوعی غیر متمرکز رغبت بیشتری نشان میدهند.

مردان معتقدند که بهترین شیوه شناخت یک موضوع، حذف جزئیات غیرضروری و بی اهمیت آن موضوع است. به عبارت دیگر حذف گوشت و پوست و رسیدن به استخوان هر موضوع، بهترین شیوه آشنا شدن کامل با آن حوزه است. اساساً وقتی مردها از داشتن یک تصویر کلی یا Big Picture صحبت میکنند، منظورشان حذف همین زوائد و جزئیات است.

دیدگاه زنان در این خصوص کاملاً برعکس است: «چطور میشود بدون توجه به تمام حواشی و جزئیات، به یک تصویر کلی یا Big Picture دست پیدا کنیم؟».

از دیدگاه زنان، زمانی میتوان در یک زمینه به تصمیم مناسب رسید که قبلاً به تصویری کلی (با تمام جزئیات) دست یافته باشیم.

به همین دلیل است که زنان، قبل از تعریف هر موضوع و یا بیان هر مسئله، به تشریح حواشی و جزئیات و مسائل جانبی میپردازند. از نظر آنها بدون اینکار، شناخت بهتر مسئله امکان پذیر نیست. و این معمولاً همان چیزی است که مردها را دیوانه میکند.

ظاهراً از بحثهای معروف شما تفاوت میان Rapport Talk و Report Talk است. میتوانید در این خصوص هم توضیح دهید؟

این اصطلاح را برای نخستین بار خانم دبورا تنن (Deborah Tannen) به کار برد. مردان در زمان حرف زدن دو هدف «انتقال اطلاعات» و «تثبیت موقعیت» را مورد توجه قرار میدهند. در حالی که زنان هنگام حرف زدن، در کنار «انتقال اطلاعات» هدف «ایجاد ارتباط» را مورد توجه قرار میدهند. به همین دلیل، من صحبت مردان را Report Talk یا «صحبت گزارش محور» و صحبت زنان را Rapport Talk یا «صحبت صمیمیت محور» مینامم.

اکثر مردان از اینکه زنان در قسمت مهمی از زمان کاری روزمره خود، با یکدیگر در مورد محلی که از آن کفش خریده اند بحث میکنند یا در مورد رنگهای دیگری که در مغازه موجود بوده توضیح میدهند، عصبانی میشوند.

آیا تفاوتهای جنسیتی را در مورد یافته های اساسی روانشناختی نیز میتوان مشاهده کرد؟

بله. شاید جذاب ترین آنها در مورد خطای معروف «اسناد» یا «Attribution» باشد. مردان در هنگام موفقیت بیش از میزان واقعی نقش قدرت و توانایی خود را پررنگ میکنند و در زمان شکست بیش از میزان واقعی بر نقش محیط و رویدادهای بیرونی تأکید میکنند. این رفتار در خانم ها یا کمتر بوده و یا اساساً معکوس است.

دانش ایجاد شده در حوزه زنان و مردان را چگونه ارزیابی میکنید؟

این دانش بسیار گسترش یافته است. یافته های علمی بسیاری در این حوزه وجود دارد. البته هنوز در بین عموم مردم بسیاری از این حوزه ها شناخته نشده و در بسیاری بخش ها حقیقت با افسانه در هم آمیخته شده است.

 

پ.ن: دوره زنان و مردان، از نیمه مرداد ماه، عصر روزهای سه شنبه به مدت پنج هفته برگزار میشود. برای اطلاعات بیشتر به www.parsmanagement.com مراجعه نمایید.

/ 0 نظر / 36 بازدید