درباره ما

رسم است که "درباره ما"، نخستین پست یک وبلاگ باشد. یا لااقل صفحه ای در کناره وبلاگ. گروه ما تصمیم نداشت تا "درباره خود" بنویسد. این بود که چنین پستی تا کنون نوشته نشد. اما این روزها که میشنویم در دور و نزدیک، افرادی از عنوان "گروه مدیران پارس" و "مرکز توسعه مهارتهای فردی" در سابقه فعالیت خود استفاده میکنند مجبور شدیم نام اعضای گروه را مشخصاَ ذکر کنیم (به ترتیب حروف الفبا):

احمد احمدی - نسیم سلوک - محمدرضا شعبانعلی - سمیرا رهبر - احسان ریاضی - ژابیز عنبری - فیروزه کاهکش پور

 

تذکر 1: افرادی بوده و هستند که به صورت مقطعی و در موارد خاص، به نوعی با گروه همکاریهای کوتاه مدت داشته و دارند. ضمن تشکر از تمامی آنان، در صورت نیاز میتوانید با گروه تماس حاصل نموده و از کم و کیف سوابق فعالیتهای ایشان آگاه شوید.

 

تذکر 2: هرگونه انتصاب دیگر به گروه بدون تایید رسمی مدیر گروه یا مسئول روابط عمومی گروه (سرکار خانم رهبر) قابل استناد نمی باشد.

با تشکر فراوان

محمدرضا شعبانعلی

مدیر گروه توسعه مهارتهای فردی

 

/ 0 نظر / 66 بازدید