بولن و آرکتایپ ها

شاید زمانی که یونگ مبحث آرکتایپ ها را مطرح کرد کسی فکر نمیکرد که این موضوع تا چه حد میتواند جذاب و بحث برانگیز باشد و الهام بخش نویسندگان و دانشمندان مختلف واقع شود.

آرکتایپ از ترکیب دو واژه Arc و Type تشکیل شده است. Arc معنی «قدیمی» میدهد. چنانکه برای واژه باستانشناسی لغت Archaeology مورد استفاده قرار میگیرد. Type هم به معنای الگو است. در فارسی نیز ما لغت تیپ را به همین معنی به کار میبریم.

آرکتایپ را «کهن الگو» ترجمه کرده اند. البته ما در این وبلاگ از همان واژه «آرکتایپ» استفاده میکنیم. آرکتایپهای مطرح شده توسط یونگ محدود و تا حدودی انتزاعی بودند (شاید زمانی به بحث در مورد آنها بپردازیم). محققان دیگر با استفاده از این دیدگاه و با ترکیب آن با فلسفه، هنر، روانشناسی و ادبیات، تلاش کردند ابزارهای ساده تر و قابل فهم تری برای تحلیل شخصیت انسانها به دست دهند.

از جمله قوی ترین فعالیتها در این حوزه، میتوان از مطالعات خانم Jean Bolean نام برد. وی با الهام از اساطیر یونان، 15 آرکتایپ مطرح میکند که هشت مورد آنها از میان خدایان مرد (زئوس، پوزیدون، هادس، هفائستوس، دیونیسوس، هرمس، آپولو و آرس) و هفت مورد آنها از میان الهه گان زن (آفرودیت، هستیا، هرا، دیمیتر، آتنا، پرسیفون،آرتمیس) انتخاب شده اند. شناخت این آرکتایپها ضمن کمک به درک بهتر الگوهای رفتاری انسانها، زبان قدرتمندی را برای بحث و بررسی شخصیت انسانها ارائه میکند.

برای کسانی که به زبان انگلیسی مسلط هستند، کتابهای خانم Bolen میتواند راهنمای بسیار مناسبی در این خصوص باشد. در ایران نیز، بی شک دکتر علیرضا شیری از مدرسان قدرتمندی هستند که این مقوله را مورد بحث و بررسی قرار  میدهند. به علاقمندان توصیه میکنیم کلاسهای ارزشمند ایشان را از دست ندهند.

/ 0 نظر / 28 بازدید