فارغ التحصیلان

این عکس مربوط به جمعی از فارغ التحصیلان دوره های اول تا چهارم مذاکره پیشرفته (بازی منطق، قدرت و فریب) است که در اردوی یک روزه لواسان گرفته شده است. قسمت عمده ای از آن اردو به بازی مافیا گذشت تا دانشجویان بتوانند مهارتهای خود را در تشخیص دروغ و فریب بیازمایند.

نام این تصویر را نمیتوان عکس پایان دوره گذاشت چون جلسات تکمیلی همچنان ادامه دارد. اما  قطعاً خاطره خوش آن روز را  فراموش نمیکنیم.

امیدواریم در اردوی بعدی در خدمت تعداد بیشتری از عزیزان باشیم.

/ 2 نظر / 59 بازدید
امیر عباس شکوریان

حیف شد که بخاطر مشکلی در آخرین دقیقه نتونستم بیام ![ناراحت] امیدوارم که مجددا همدیگر را ملاقات کنیم

بسی خوش گذشت